Επικοινωνία

Επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με τους αρθρογράφους για να προτείνετε μια επαλήθευση;

Δεν θα απαντηθει αίτημα για εργασία στο AFP σε αυτή την αίτηση

Επικοινωνήστε με την κύρια ιστοσελίδα του AFP για άλλα ερωτήματα (δημοσίευση πληροφορίας, συνδρομή, αγορά φωτογραφίας κλπ)

Η ομάδα του AFP fact-checking