Τα δημοσιογραφικά και δεοντολογικά πρότυπα του AFP

Το παγκόσμιο δίκτυο δημοσιογράφων και συντακτών ελέγχου γεγονότων του AFP ακολουθεί τα πρότυπα που ορίζονται στο AFP Fact-Checking Stylebook, στην πολιτική για τα Δημοσιογραφικά Πρότυπα και Βέλτιστες Πρακτικές του AFP και στον Καταστατικό Χάρτη του AFP.

Το Πρακτορείο έχει ένα μοναδικό καθεστώς βάσει της γαλλικής νομοθεσίας, η οποία ορίζει ότι το AFP δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να επηρεαστεί από εμπορικά, πολιτικά ή ιδεολογικά συμφέροντα που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ακρίβεια ή την αντικειμενικότητα των πληροφοριών που παρέχει.

AFP Fact-Checking Stylebook

Το Stylebook ορίζει την αποστολή μας ως fact-checkers. Αυτό περιλαμβάνει την προτεραιοποίηση επιζήμιων ισχυρισμών, την ισορροπία στα ρεπορτάζ μας και τη διασφάλιση της ακρίβειας στις πληροφορίες που αναφέρουμε.

Περιγράφει λεπτομερώς πώς πρέπει να επιλέγονται, να υποστηρίζονται και να γράφονται οι έλεγχοι γεγονότων, ευαισθητοποιεί για τους κινδύνους της μεροληψίας βάσει πεποιθήσεων και τονίζει την υποχρέωση μας να μεριμνούμε για τους ανθρώπους που αναφέρονται στις έρευνές μας.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το πώς ερευνούμε τους ισχυρισμούς και γράφουμε άρθρα ελέγχου γεγονότων εδώ

Δημοσιογραφικά πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές

Οι ομάδες fact-checking του AFP ακολουθούν επίσης τα δημοσιογραφικά πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές του πρακτορείου, τα οποία καθορίζουν τις κατευθυντήριες αρχές για τις συντακτικές λειτουργίες του και στηρίζονται στη δέσμευση για ακριβή, αμερόληπτη και ισορροπημένη κάλυψη.

Οι 10 κατευθυντήριες αρχές που αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής του AFP παρατίθενται παρακάτω. Η μη τήρηση αυτών των αρχών μπορεί να οδηγήσει σε κυρώσεις:

  1. Οι δημοσιογράφοι του AFP οφείλουν να παρέχουν ακριβή, ισορροπημένη και αμερόληπτη ειδησεογραφική κάλυψη και να διορθώνουν τα λάθη γρήγορα και με διαφάνεια.
  2. Οι δημοσιογράφοι του AFP πρέπει να μιλούν με ανεξάρτητη φωνή, χωρίς προκαταλήψεις, μεροληψία ή εξωτερική επιρροή. Δεν μπορούν να υποχρεωθούν να εκτελέσουν ένα έργο που αντιβαίνει στη συνείδησή τους.
  3. Οι δημοσιογράφοι του AFP πρέπει να προστατεύουν το απόρρητο των πηγών και δεν πρέπει ποτέ να τις θέτουν εν γνώσει τους σε κίνδυνο.
  4. Οι δημοσιογράφοι του AFP πρέπει να σέβονται το τεκμήριο της αθωότητας.
  5. Οι δημοσιογράφοι του AFP έχουν καθήκον να αναζητούν την αλήθεια και όχι να μεταδίδουν παθητικά τις πληροφορίες όπως τους παρουσιάζονται. Πρέπει να αμφισβητούν τις πηγές τους και να θέτουν ερωτήματα για τα γεγονότα.
  6. Οι φωτορεπόρτερ και οι τηλεοπτικοί δημοσιογράφοι του AFP δεν πρέπει να πειράζουν εικόνες ή βίντεο και δεν πρέπει να αλλοιώνουν ή να μεταβάλλουν το υποκείμενο. Οι δημοσιογράφοι κειμένων δεν πρέπει να αλλοιώνουν τα λεγόμενα.
  7. Οι δημοσιογράφοι του AFP πρέπει να προσδιορίζουν με διαφάνεια τις πηγές των πληροφοριών τους και να μην διαπράττουν λογοκλοπή. Δεν πρέπει ποτέ να υποβάλλουν προς έλεγχο από τις πηγές τους το προϊόν της εργασίας τους.
  8. Οι δημοσιογράφοι του AFP πρέπει να επιδεικνύουν ευαισθησία όταν προσεγγίζουν θύματα ή συγγενείς τους και να αποφεύγουν να εισβάλλουν σε ιδιωτικό πένθος. Πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν παίρνουν συνεντεύξεις ή φωτογραφίες παιδιών και, όποτε είναι δυνατόν, να λαμβάνουν τη συγκατάθεση των γονέων.
  9. Οι δημοσιογράφοι του AFP πρέπει να ταυτοποιούνται ως τέτοιοι. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τεχνάσματα παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις με την έγκριση της διεύθυνσης ειδήσεων.
  10. Οι δημοσιογράφοι του AFP δεν χρησιμοποιούν πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει για προσωπικό τους όφελος, ούτε χρησιμοποιούν τη θέση τους για οικονομικό όφελος. Δεν πληρώνουν τις πηγές τους.

Η πολιτική για τα Δημοσιογραφικά Πρότυπα και τις Βέλτιστες Πρακτικές ορίζει επίσης ένα συγκεκριμένο σύνολο κανόνων σχετικά με τη συμπεριφορά του προσωπικού, ώστε να διασφαλίζεται η μη-κομματικοποίηση και η αμεροληψία της κάλυψης του οργανισμού. Σε αυτούς περιλαμβάνονται: η δήλωση κάθε σύγκρουσης συμφερόντων που μπορεί να φαίνεται ότι επηρεάζει το έργο τους∙ η διασφάλιση ότι τα εξωτερικά συμφέροντα, οι δραστηριότητες και οι προσωπικές δηλώσεις δεν έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα ή τη φήμη της αμεροληψίας του AFP∙ αυστηροί κανόνες σχετικά με τη μη αποδοχή φιλοξενίας και δώρων από πηγές. Οι πλήρεις λεπτομέρειες των κανόνων σχετικά με τη συμπεριφορά του προσωπικού μπορούν να βρεθούν στο τέταρτο τμήμα του έγγραφου της πολιτικής μας.

Ο Καταστατικός Χάρτης

Ο Καταστατικός Χάρτης του AFP κατοχυρώνει τις αρχές δεοντολογίας που διέπουν το σύνολο του έργου του AFP ως πολύγλωσσου, πολυπολιτισμικού πρακτορείου ειδήσεων, αποστολή του οποίου είναι η ακριβής, ισορροπημένη και αμερόληπτη κάλυψη των παγκόσμιων γεγονότων.

Καθορίζει το καθήκον του πρακτορείου να αναζητά και να δημοσιεύει την αλήθεια και να μιλά με ανεξάρτητη φωνή, απαλλαγμένη από πολιτικές, εμπορικές ή ιδεολογικές επιρροές. Αυτές οι δεσμεύσεις για ακρίβεια και αντικειμενικότητα αποτελούν κεντρικό στοιχείο του ιδρυτικού καταστατικού του AFP.

Ο Καταστατικός Χάρτης ορίζει επίσης τη δέσμευση του AFP να υποστηρίζει την ελευθερία της έκφρασης και τα δικαιώματα των δημοσιογράφων και απορρίπτει τις διακρίσεις με βάση τη φυλή, το φύλο, την εθνικότητα, τη θρησκεία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή οποιοδήποτε άλλο παράγοντα.

Συνεργασία με την κοινότητα ελέγχου γεγονότων για τη διασφάλιση των προτύπων

Εκτός από την καθιέρωση δικών του πολιτικών για τη διασφάλιση των δημοσιογραφικών και δεοντολογικών προτύπων, το AFP έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη του έργου του European Fact-Checking Standards Network Project, το οποίο δημιούργησε έναν κώδικα προτύπων για τους ανεξάρτητους οργανισμούς ελέγχου γεγονότων στην Ευρώπη.

Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Προτύπων (EFCSN) ορίζει δεσμεύσεις για τη διαφάνεια, την αμεροληψία και τη δημοσιογραφική αριστεία στις προσπάθειες καταπολέμησης της παραπληροφόρησης. Αν πιστεύετε ότι το AFP έχει παραβιάσει τον Κώδικα, μπορείτε να ενημερώσετε το EFCSN εδώ.

Το AFP έχει επίσης υπογράψει τον κώδικα αρχών του International Fact-Checking Network (IFCN) . Αυτός περιλαμβάνει δεσμεύσεις για: αμεροληψία και δίκαιη κρίση, διαφάνεια στις πηγές, διαφάνεια στη χρηματοδότηση και στην οργανωτική δομή, διαφάνεια στη μεθοδολογία και μια ανοιχτή και ειλικρινή πολιτική διορθώσεων. Εάν πιστεύετε ότι το AFP δεν έχει τηρήσει τον κώδικα αρχών, μπορείτε να ενημερώσετε απευθείας το IFCN εδώ.

Το AFP είναι επίσης υποστηρικτικός εταίρος της Πρωτοβουλίας για την Εμπιστοσύνη στη Δημοσιογραφία (Journalism Trust Initiative), ενός διεθνούς προγράμματος για την προώθηση της αξιόπιστης δημοσιογραφίας το οποίο διαχειρίζεται η οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF).