Όχι, η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας δεν κατέρρευσε και δεν πραγματοποιήθηκε καμία ψηφοφορία σχετικά με την «εθνική κυριαρχία» των κρατών μελών

Δημοσιεύτηκε 14/06/2022 στις 15:43

Αναρτήσεις στο Facebook υποστηρίζουν ότι η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας (WHA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) «κατέρρευσε», αφού τα μέλη του πίεσαν τον οργανισμό να εγκαταλείψει την επιθυμία του να αναγκάσει τα έθνη να παραδώσουν την εθνική τους κυριαρχία. Ωστόσο, ο ισχυρισμός αυτός είναι ψευδής. Η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας ολοκλήρωσε την πρόσφατη ετήσια συνεδρίασή της και δεν «κατέρρευσε», ενώ οι ισχυρισμοί ότι μια νέα συνθήκη θα υπονομεύσει την εθνική κυριαρχία των μελών του ΠΟΥ είναι αβάσιμοι.