Όχι, το εθνώνυμο «Έλληνας» δεν αντικαταστάθηκε με τον όρο «Ελλαδίτης» με πρόσφατο νόμο

Δημοσιεύτηκε 09/12/2022 στις 17:15

Στις 24 Νοεμβρίου ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων νόμος που φέρνει αλλαγές στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα. Ωστόσο, αντίθετα με όσα υποστηρίζουν οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν περιέχει καμία πρόβλεψη για την απόσυρση του όρου «Έλληνας» και την αντικατάστασή του με τον όρο «Ελλαδίτης» σε κυβερνητικά έγγραφα, εκπαιδευτικά συγγράμματα ή σχολικά βιβλία μέχρι το 2024. Αρκετοί ιστότοποι και χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κοινοποίησαν αυτόν τον ψευδή ισχυρισμό στο διαδίκτυο, συχνά με τον πρόσθετο ισχυρισμό ότι μια τέτοια αλλαγή προωθείται προκειμένου να συμπεριληφθούν άνθρωποι που δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Όμως, δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη στον εν λόγω νόμο, όπως επιβεβαίωσε αξιωματούχος του Κοινοβουλίου, αλλά ούτε και σε άλλους νόμους που ψηφίστηκαν πρόσφατα.