Η ετικέτα με τον πράσινο βάτραχο «Rainforest Alliance» δεν υποδηλώνει ότι ένα προϊόν περιέχει μεταλλαγμένες πρώτες ύλες

Δημοσιεύτηκε 31/01/2023 στις 15:26

Η ετικέτα με τον πράσινο βάτραχο «Rainforest Alliance» δεν υποδηλώνει ότι οι πρώτες ύλες ενός προϊόντος διατροφής είναι «μεταλλαγμένες», αντίθετα με ότι υποστηρίζεται από αναρτήσεις που κοινοποιήθηκαν εκατοντάδες φορές στο Facebook τον Ιανουάριο. Οι χρήστες κοινοποίησαν μια φωτογραφία που έδειχνε την ετικέτα σε μια σοκολάτα υποστηρίζοντας ότι ο πράσινος βάτραχος υποδηλώνει ότι το προϊόν έχει «μεταλλαγμένες πρώτες ύλες». Ωστόσο, αυτό είναι ψευδές. Η ετικέτα χρησιμοποιείται για να πιστοποιήσει ότι οι πρώτες ύλες στο προϊόν διατροφής προέρχονται από αγροκτήματα που πληρούν τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα. Η Rainforest Alliance δήλωσε στο AFP ότι τα προϊόντα που πιστοποιεί δεν περιέχουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ). Επιπλέον, σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ, οι ΓΤΟ πρέπει να αναγράφονται σαφώς στις ετικέτες.